Nhà trẻ Quảng Bình

Công trình nhà trẻ tư nhân tại Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng BÌnh, được xây dựng nhằm phục vụ cho 10 nhóm trẻ em (khoảng 20 – 25 trẻ/nhóm).

Với phướng châm nuôi dạy theo mô hình của Nhật Bản, tức là cho các trẻ tự vui chơi, tự tìm tòi, khám phá mọi điều xung quanh cuộc sống. Chúng tôi đưa đến đây một không gian mở, xóa nhòa sự ngăn cách giữa công trình và các trẻ, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự tìm tòi, khám phá trong quá trình chăm sóc, học tập ở đây.

Sử dụng màu sắc sinh động, tươi sáng đưa tới kích thích về cảm quan nghệ thuật ngay từ nhỏ, kết nối với không gian xanh tràn ngập không gian của toàn bộ công trình tạo sự thoải mái cũng như bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên từ nhỏ cho các trẻ. Không gian liên kết đơn giản, giảm thiểu sự phân chia, đưa đến sự tự do trong quá trình học tập, tạo cho các trẻ sự chủ động giao tiếp, tăng sự dạn dĩ từ nhỏ. Không gian mái được đa dạng hóa nhặm tạo các hoạt động vui chơi rèn luyện. Cây xanh trên mái vừa tạo bóng mát, thanh lọc không khí cũng như làm đẹp cho mái cũng như toàn bộ công trình.